"Wie in de Zoon gelooft heeft het eeuwige leven."


Het cruciale leerstuk van de wedergeboorte
De leer van de wedergeboorte is een van de meest fundamentele leerstukken die de Bijbel leert en het christelijk geloof belijdt. Een werkelijke christen is wedergeboren. Toch wordt dit cruciale leerstuk steeds minder verkondigd. Een tragische ontwikkeling, want geloof zonder wedergeboorte is geen waar geloof.
Bij deze video hoort een artikel.