"Wie in de Zoon gelooft heeft het eeuwige leven."


Ik ben de Opstanding en het Leven
Jezus zegt: "Ik ben de Opstanding en het Leven." Dit is een boodschap van redding en eeuwig leven voor een ieder die in Hem gelooft.
serie: Uitspraken van Jezus