"Wie in de Zoon gelooft heeft het eeuwige leven."


Ik ben de Weg de Waarheid en het Leven
Jezus zegt: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven." Hij is de weg tot God, Hij wil vrijmaken van leugen en het werkelijke leven geven.
serie: Uitspraken van Jezus