"Wie in de Zoon gelooft heeft het eeuwige leven."


Ik ben de goede Herder
Jezus vergelijkt Zichzelf met een herder. Deze Herder heeft Zijn leven gegeven voor Zijn schapen. Hij gaf Zichzelf tot in de dood. Mag Hij ook uw Herder zijn?
serie: Uitspraken van Jezus