"Wie in de Zoon gelooft heeft het eeuwige leven."


Ik ben de ware Wijnstok
Jezus zegt: "Ik ben de ware Wijnstok en u de ranken." Wat bedoelt Jezus met deze uitspraak?
serie: Uitspraken van Jezus