"Wie in de Zoon gelooft heeft het eeuwige leven."


Ik ben het Brood des levens
De mens zoekt overal bevrediging van zijn behoeften. En wanneer ben je werkelijk tevreden? Jezus zegt dat Hij het Brood des levens is. Wie tot Hem komt zal werkelijk verzadigd worden.
serie: Uitspraken van Jezus