"Wie in de Zoon gelooft heeft het eeuwige leven."


Ik ben het Licht der wereld
Jezus zegt: "Ik ben het Licht der wereld, wie tot Mij komt zal in de duisternis niet wandelen." Wat betekent het dat Hij het Licht is? Wat betekent het om in de duisternis te wandelen?
serie: Uitspraken van Jezus