"Wie in de Zoon gelooft heeft het eeuwige leven."


Wat is Kerst?
In deze video wordt de betekenis van Kerst uitgelegd.
Bij deze video hoort een artikel.