"en u zult Hem de Naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden."Wat is Kerst?


Kerstman, kerstborrel, kerstdiner, kerstcadeaus, kerstboom... Weet u nog waar het Kerstfeest om draait? Wat is Kerst? Graag brengen we dat onder de aandacht!

Romantisch decemberfeest?

Het is de vraag of de miljoenen die aanschuiven aan het kerstdiner nog weten wat de werkelijke betekenis van het kerstfeest is. Er bestaat een gedicht waarin Jezus toekijkt hoe het kerstfeest gevierd wordt en dan zegt: “Mag Ik er ook bij zijn?” Geldt dat mogelijk ook voor u? Al in het kerstverhaal in de Bijbel staat dat er voor hen (Jozef en de zwangere Maria) geen plaats was in de herberg. Ook nu is er vaak geen plaats voor Jezus tijdens het kerstfeest maar gaat het slechts om gezelligheid met vrienden en familie.
 
Wie zo Kerst viert, zonder dat het Kerstkind Zelf in het middelpunt staat, schiet aan de betekenis van het kerstfeest voorbij. Van een christelijk feest hebben we dan een romantisch decemberfeest gemaakt in Charles-Dickens-sfeer.
 
Graag willen we de werkelijke inhoud van kerstfeest onder uw aandacht brengen. Die, wanneer we het echt gaan beseffen, vele malen meer voldoening geeft dan kerstmarkten en kerstborrels.
 


Historisch hoogtepunt!

Wat is er dan zo bijzonder aan het Kerstfeest? De meesten zullen bekend zijn met de kerststal. Jozef en Maria en het pasgeboren Kindje Jezus in een knusse arme stal. Een idyllisch tafereeltje wat in menig dorp en stad wordt uitgebeeld. Mooi om naar te kijken. Maar is dat alles?
 
Kerst staat in een veel groter geheel. Het gaat niet enkel om de geboorte van een bijzonder kind die later velen tot inspiratiebron zou zijn. Het is één van de belangrijkste gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis zoals de Bijbel die beschrijft. 
 
De geschiedenis die de Bijbel beschrijft gaat namelijk over de relatie van God met de mens. We lezen dat de mens zich collectief van God heeft afgekeerd en zich in de zonde gestort heeft. De mens heeft Gods toorn en een eeuwige straf over zichzelf afgeroepen.
 

DE Redder geboren!

Gelukkig is dit niet de volledige boodschap van de Bijbel, en dan komen we bij de betekenis van Kerst. Met Kerst herdenken we namelijk het bijzondere gebeuren in de wereldgeschiedenis dat de Redder van de wereld geboren werd, Jezus Christus. Dit Kind, geboren in een stal, zou er voor zorgen dat er weer vrede kwam tussen hemel en aarde. Misschien hebt u het wel eens gezongen: “Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.”
 
Hoe heeft Jezus dat gedaan? Door de zonden van een ieder die in Hem gelooft, over te nemen en de straf die wij verdienen te ondergaan. Hij werd geboren om in Zijn dertiger jaren te sterven aan een kruis en daar de zwaarst denkbare straf te ondergaan. Dat was Zijn doel, Zijn missie.
 

God werd mens

Wie was deze Jezus, deze Redder? Het antwoord op deze vraag maakt Kerst nóg bijzonderder. Deze Jezus, dit Kerstkind, is namelijk niemand minder dan God Zelf! Met Kerst vieren we het wonder dat God mens werd. Jezus is geboren uit de maagd Maria. Niet door toedoen van een man, dus niet van menselijke oorsprong. Maria is bevrucht door de Heilige Geest; dit Kind is dus van Goddelijke oorsprong.
 
Hoe kunnen we dit wonder bevatten dat God mens werd om onze zonden op Zich te nemen en vrede te bewerkstelligen tussen God en mens? Dat Jezus de hemel verliet en Zich verlaagde door mens te worden om te sterven voor mensen die Hem de rug hadden toegekeerd? Met Kerst mogen we ons hierover verwonderen en dit wonder, Hem, aanbidden.
 

Redder van de wereld

Eindelijk is het dan zover, de Verlosser is gekomen! Hij gaat beginnen met Zijn verlossend werk, de bevrijding komt er aan!
 
Je zou het misschien niet denken als je in gedachten zo kijkt naar dat Kindje klein en teer in Maria's armen. Maar daar in haar armen ligt Gods Zoon, de Verlosser, de Redder van de wereld. Wat zou Hem nog te wachten staan, wat zou Hij nog moeten lijden aan het kruis.
 
Een voorval niet lang na Zijn geboorte maakt duidelijk hoe bijzonder Jezus is. Een paar wijze mannen uit het oosten komen het huis van Maria en Jozef binnen. Ze hadden een bijzondere ster gezien die hen vertelde dat er een Koning geboren was. Ze kwamen met geschenken en knielden voor het kleine Kindje Jezus neer. Zij beseften, voor dit Kind dient geknield te worden. Hij is God, Hij is Koning, Hij is de Redder van de wereld.
 

Wat vindt u van dit Kind?

Hoe staat u tegenover het Kind van Bethlehem?! Mag het zo zijn dat u met het kerstfeest vol verwondering dit Kind aanbidt. Dit Kind wat Zich gewillig en onschuldig gaf om de straf te dragen. Als u zo voor Hem knielt mag u weten, Hij is ook voor mij naar deze wereld gekomen, ook voor mijn zonden is Hij gestorven, het is vrede tussen God en mij.

Hoe anders is het als wij aan Hem voorbijgaan, deze Kerst en de rest van ons leven. Als we in ondankbaarheid dit kostbare Goddelijke geschenk afslaan. Jezus is namelijk onze enige redding. Buiten Hem geen vergeving van zonden, geen vrede met God maar een eeuwig oordeel.