"en u zult Hem de Naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden."Waarom God mens werd


Met Kerst aanbidden we het wonder dat God mens werd. Jezus verliet de hemel om geboren te worden in een stal in Betlehem en te sterven aan het kruis voor onze zonden. Hoe kan het dat God mens werd? Terwijl voor velen deze gedachte absurd is, is het juist hierin dat God zijn onbegrijpelijke liefde voor mensen toont.


Begrijpen kunnen we het niet. Hoe is het te verklaren dat God zó laag afdaalt naar mensen, Zelf mens wordt, om gedood te worden aan een kruis, en juist zó mensen te redden? Al vanaf het begin van het christendom klinkt deze gedachte mensen absurd in de oren (1 Kor. 1:18). 
 
Vandaag is de gedachte aan een God die Zichzelf voor mensen opoffert voor velen niet minder onaannemelijk. Maar het is juist hierin dat God Zijn liefde aan mensen openbaart dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft voor zondaren.
 
Hoe ver de liefde van God in het zenden van Zijn Zoon het menselijk ook verstand te boven gaat, toch valt er nog wel iets te zeggen over waarom God mens werd en Zelf de redding van de wereld op Zich nam.
 

De Redder moest onschuldig zijn

Jezus moest mens worden omdat er onder de mensen niemand is die de straf plaatsvervangend kan overnemen. Ieder mens staat namelijk persoonlijk schuldig tegenover God. En een schuldige moet boeten voor zijn eigen daden, en kan niet de straf van iemand anders overnemen. Jezus kan dat wel. Hij is zonder menselijk toedoen geboren, uit een maagd, bevrucht door de Heilige Geest, en heeft daarom geen deel in de schuld die op heel de mensheid ligt. Als mens heeft Hij geen enkele zonde gedaan en is als onschuldige voor schuldigen gestorven. (Hebr. 5:3; 7:26)
 

De Redder moest mens zijn

Jezus moest mens worden omdat de plaatsvervangende boetedoening door een mens gedaan moest worden. Alleen een mens kan voor een mens de straf betalen. Daarom werd Jezus mens. Hij moest deel hebben aan de mensheid om als deel voor het geheel de straf te dragen. Zoals de eerste zonde van de eerste mens (Adam) effect had op de hele mensheid, zo heeft ook deze plaatsvervangende boetedoening van Jezus effect voor heel de mensheid. Daarom was het nodig dat Jezus mens werd. (Rom. 5; 1 Kor. 15:21)
 

Het offer van de Redder is van oneindige waarde

Jezus moest mens worden omdat het bloed van Jezus van oneindige waarde is. God zendt Zijn Eigen Zoon! Dat offer is van oneindige waarde in de ogen van God. Het bezit meer dan genoeg kracht om de zonden van de hele mensheid te bedekken. (Hebr 7:24; 9:14)

Hoe kunnen we dit wonder bevatten dat Jezus de hemel verliet, mens werd om de straf op de zonden op Zich te nemen en zo vrede te bewerken tussen God en mens? Met Kerst mogen we ons hierover verwonderen en dit wonder, Hem, aanbidden.